Arbeidsrecht – dringende reden

De werkgever verwijt de werknemer zware professionele nalatigheden ten aanzien van andere prospecten en klanten.
In een aantal dossiers zou de werknemer geplande contacten met bedrijven afgevoerd hebben.
Zoals de werknemer terecht stelt kunnen keuzes die worden gemaakt bij de contacten met klanten geen aanleiding geven tot een foutief gedrag. Het blijkt niet dat deze bezoeken moesten gebeuren in opdracht van de werkgever of dat het initiatief voor deze bezoeken gepland waren door appellante. Bij handelsvertegenwoordiging is het persoonlijk initiatief met betrekking tot de prospectie niet te verwaarlozen. Desbetreffend waren er blijkbaar voorheen nooit klachten over de werknemer die zijn werk meer dan acht jaar uitvoerde zonder kritiek vanwege de werkgever. De eerste rechter oordeelde correct dat de werknemer ten onrechte om dringende redenen werd ontslagen.