Arbeidsrecht – handelsvertegenwoordiger

Ook het feit dat aan de werknemer in 1999 een bijkomende taak werd toebedeeld neemt niet weg dat zijn hoofdactiviteit nog steeds beantwoordt aan die van een handelsvertegenwoordiger.
Ten onrechte houdt de werkgever voor dat aanbreng van cliënteel samen moet gaan met het behoud van het bestaande cliënteel. Een daling van het zakencijfer is geen aanduiding dat er geen cliënteel werd aangebracht.