Eigendomsrecht – ongeoorloofde beperking t.g.v. groenaanleg door stad

Een eigenaar van een halfopen bebouwing werd plots geconfronteerd met de afsluiting van de toegang tot zijn eigen perceel ten gevolge van de groenaanleg door de stad waar hij woonachtig was. De eigenaar verzette zich tegen deze groenaanleg bij de stad, die argumenteerde dat zij gerechtigd was deze groenaanleg zo aan te planten. De stad verwees naar een geldige verkavelingsvergunning.
Raadsman vatte de rechtbank en argumenteerde dat de uitvoering van de verkavelingsvergunning een ongeoorloofde beperking oplegt aan het eigendomsrecht van de eigenaar. De buitentoepassing van de verkavelingsvergunning op het punt van de groenaanleg werd gevorderd, alsook het herstel van de toegang.
De rechtbank volgde deze argumentatie. Ze stelde de vergunning buiten toepassing en beval ten aanzien de van de stad het herstel van de oorspronkelijke toegang.