Huur – Opzeg eigen gebruik door vennootschap

Een jong koppel had op eigen initiatief oude verwarmingstoestellen (antieke gasconvectoren) vervangen in een gehuurde herenwoning wegens gevaar voor CO-vergiftiging. De vrederechter veroordeelde de eigenaar (een vennootschap) tot terugbetaling van de kosten voor aankoop van die toestellen nadat zij een expert had geraadpleegd. Hierop verstuurde de vennootschap een opzeg “voor eigen gebruik”. De vennootschap dacht door het verplaatsen van de zetel naar die woning te voldoen aan de opzeg voor eigen gebruik. Raadsman argumenteerde in het voordeel van de huurders en bekwam uiteindelijk een schadevergoeding van meer dan 15.000 € omdat de huurders ten onrechte uit de huurwoning waren gezet.