RSZ-statuut werknemer/zelfstandige

In de specifieke omstandigheden van deze zaak is het Hof echter van oordeel dat betrokkene niet uitsluitend gehouden is tot het bewijs maar dat ook de RSZ en hoofdzakelijk de RSZ zijn bijdrage in het te voeren bewijs moet leveren. Het hof oordeelt immers dat de RSZ grotendeels de bewijslast moet dragen wanneer hij de kwalificatie die een werkgever met zijn medewerker overeenkwam aangaande de vorm van een samenwerking op de helling zet …
Hij moet namelijk aantonen dat de kwalificatie die de betrokken partijen aan hun samenwerking gaven geen stand kan houden in het rechtsverkeer.
… het is even duidelijk dat betrokkene enkel voor deze uitvoerende taken op haar werknemersstatuut staat… Het hof sluit zich aan bij de rechtsspraak en rechtsleer die bevestigen dat een familiaal verband niet per definitie de uitoefening van een werkgeversgezag van de ene op de andere echtgenoot uitsluit.