Auteursrecht – publicatie van foto’s zonder naamsvermelding – geldelijke vordering auteursrechtenvereniging versus herstel in natura

Een cultuurblad publiceerde bij een artikel enkele foto’s maar vergat de naam van de auteur/fotograaf te vermelden. Het blad werd prompt geconfronteerd met een vordering vanwege de auteursrechtenvereniging waarvan de fotograaf lid was. De gevorderde schadevergoeding werd door de auteursrechtenvereniging berekend op basis van eenzijdig gehanteerde tarieven.
Raadsman adviseerde het blad om de fout in het eerstkomende nummer te herstellen door de foto’s opnieuw te publiceren, ditmaal met naamsvermelding.
De auteursrechtenvereniging achtte dit onvoldoende en bleef insisteren op betaling van de geldelijke som als schadevergoeding. Zij vatte de rechtbank.
Raadsman argumenteerde dat de gehanteerde eenzijdige tarieven haar cliënte niet kon binden en dat de werkelijke schade moest worden bewezen. Bijkomend argumenteerde Raadsman dat de schade bij de auteur al voldoende was hersteld door de later ingebrachte rechtzetting.
De rechtbank volgde deze argumentatie en verklaarde de vordering van de auteursrechtenvereniging ongegrond.