Opmerkelijke rechtspraak

Het is onze taak een stelling kracht bij te zetten, te argumenteren, te overtuigen. Soms wijst de rechtbank onze stelling af. Vaak doet de rechtbank een courant verwachte uitspraak. Maar gelukkig neemt de rechtbank ook vaak een stelling of argument aan, dat door ons is ontwikkeld.

Daar doen wij het voor. Hierna vindt u overwegingen die tot oplossingen leidden in de behandeling van geschillen, en waar de cliënten en wijzelf echt gelukkig mee waren.

Bij een concrete vraag wordt graag verder verwezen naar de betrokken uitspraken.